23. 10. 2023 JiP

Výběr editorů PRB pro článek studenta o van der Waalsově magnetismu

Výběr editorů PRB pro článek studenta o van der Waalsově magnetismu

Dávid Hovančík, Ph.D. student katedry fyziky kondenzovaných látek, je prvním autorem článku "Robustní mezivrstevnatý antiferomagnetismus a trikritikalita ve van der Waalsově sloučenině VBr3" vybrané editory časopisu PRB. Tato studie je výsledkem rozsáhlé spolupráce mezi experimentátory a teoretiky z Katedry fyziky kondenzovaných látek, Oddělení anorganické chemie, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Hochfeld-Magnetlabor Dresden a MGML.

V tomto článku autoři ukazují silnou anizotropii jednoosého antiferomagnetismu ve van der Waalsovské sloučenině VBr3 s trikritickým bodem v H-T fázovém diagramu pro pole mimo bazální rovinu. Robustnost antiferomagnetického stavu projevující se vysokým kritickým metamagnetickým polem je vysvětlena ab-initio výpočty, které předpovídají "zig-zag" antiferomagnetické uspořádání momentů vanadu popsaných v rámci modelu J1-J2-J3. Pozorovaný saturovaný moment 1,2 μB/f.u. ukazuje na významný orbitální moment vanadu, který je hlavní složkou silné anizotropie.

ref: D. Hovančík, M. Kratochvílová, T. Haidamak, P. Doležal, K. Carva, A. Bendová, J. Prokleška, P. Proschek, M. Míšek, D.I. Gorbunov, J. Kotek, V. Sechovský, J. Pospíšil,

Robust intralayer antiferromagnetism and tricriticality in the van der Waals compound VBr3, Physical Review B 108 (2023) 104416.

doi: 10.1103/PhysRevB.108.104416