05. 02. 2024 JiP

Výsledek široké mezinárodní spolupráce publikován v Nature Communications

Výsledek široké mezinárodní spolupráce publikován v Nature Communications

Tým M. Vališky úspěšně připravil vysoce kvalitní monokrystalické vzorky UTe2, cíleně připraveny pro studium kvantových oscilací. S využitím těchto vzorků provedla skupina z universzity v Cambridge pod vedením A. Eatona sérii experimentů ve vysokých magnetických polích, následovaných pokročilým modelováním k posouzení možných geometrií Fermiho povrchů v tomto materiálu.

V článku autoři zkoumají složitou supervodivost těžko-fermionového paramagnetu UTe2, který vykazuje známky spin-tripletové supervodivosti. Zaměřují se na nejistoty týkající se elektronické struktury materiálu a jsou presentována měření kvantových oscilací na vysoce kvalitních krystalech UTe2. Jejich výsledky odhalují kvazi-2D Fermiho povrch, reprezentovaný dvěma typy válcových Fermiho ploch - elektronovou a děrovou. Tyto plochy vykazují výrazné vlnění, což potenciálně usnadňuje blízké párování, které by mohlo zesílit magnetické fluktuace a mechanizmus tripletního párování. Významným zjištěním je, že nejsou prokázány žádné stopy 3D Fermiho ploch v UTe2. Zveřejněné výsledky poskytují silné omezení možné symetrie supravodivého parametru uspořádání.