31. 01. 2023

Děkan udělil cenu naší studentce

Děkan udělil cenu naší studentce

Kateřina Tetalová (třetí zleva) při přebírání ceny

Cena děkana za nejlepší Bc práci v kategorii učitelství byla udělena naší studentce Kateřině Tetalové. Práce nesla název “Morfologie a fyzikální vlastnosti VPbS3, vrstevnaté sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou strukturou”. Přesto, že byla udělena v kategorii učitelství, jednalo se o experimentální studii zabývající se zobrazováním povrchů štípnutých monokrystalů a exfoliovaných vrstev VPbS3 metodami mikroskopie atomárních sil (AFM) či skenovací elektronovou mikroskopií (SEM). Studentka ukázala výjimečnou stabilitu povrchů monokrystalů VPbS3 a povedlo se jí exfoliovat vzorky o tloušťce monovrstev až několika málo vrstev na dva typy povrchů, SiOx a deponované amorfní Au vrstvy. Na výsledky této práce navazuje již několik velmi zajímavých experimentů širšího týmu.

Sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou strukturou (tvz. Misfit Layered Compounds – MLC) jsou přirozeně se vyskytující van der Waalsovy super-mřížky skládající se střídavě z vrstev (v tomto případě VS2 a PbS), které mají navzájem nesouměřitelné mřížkové parametry. Díky slabým van der Waalsovým vazbám mezi vrstvami není nijak nenarušena jejich stabilita, naopak nám to umožňuje kombinovat různé materiálové vlastnosti do přirozených multi-vrstev a získávat vlastnosti zcela nové [1].

Krystalová struktura vrstevnaté sloučeniny (VS)1.12PbS2, známé též jako VPbS3; Struktura převzata  z [2], upraveno.

Krystalová struktura vrstevnaté sloučeniny (VS)1.12PbS2, známé též jako VPbS3; Struktura převzata  z [2], upraveno.

Reference: 

  1. Leriche, R. T. et al. Misfit Layer Compounds: A Platform for Heavily Doped 2D Transition Metal Dichalcogenides. Adv. Funct. Mater. 31, 1–23 (2021).
  2. Gotoh, Y., Goto, M., Kawaguchi, K. Oosawa, Y. Preparation and characterization of A NEW COMPOSITE-LAYERED SULFIDE, (PbS)I.12VS2 , “PbVS3.” Mat. Res. Bull. 25, 307–314 (1990).

Další zdroje

Převzato z webu MFF.

Bakalářská práce "Morfologie a fyzikální vlastnosti VPbS3, vrstevnaté sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou strukturou", ke stažení zde.