Novinky

22. 06. 2022
Chirální, magnetické a na světlo citlivé kompozity nanočástic s kapalnými krystaly

Zkoumali jsme magnetické a strukturní vlastnosti multifunkčních chirálních nanokompozitů založených na magnetických nanočásticích a achirálních kapalných krystalech. Vzniklé chirální supramolekulární kompozity vykazují komplexní vlastnosti jako chiralitu, citlivost na UV světlo a vnější magnetické pole.

08. 02. 2022
Exotické magnetostrukturní vlastnosti CrI3

Pomocí pokročilých experimentálních technik, včetně kryomagnetické Ramanovy spektroskopie, jsme odvodili fázový diagram tlak-teplota pro CrI3.

12. 05. 2021
Superradiční emise světla z materiálu s van der Waalsovou strukturou

Nová koncepce 2D laseru na bázi superradiační emise otevírá zcela nové možnosti pro konstrukci ultratenkých zdrojů záření, jejichž vlnovou délku lze ladit počtem vrstev 2D polovodivého materiálu a nitridu boru.