Novinky

15. 03. 2023
Unikátní pyrochlorová heterostruktura

Charakterizace unikátních pyrochlorových heterostruktur pomocí RTG rozptylu v naší laboratoři přispěla k nedávné práci výzkumné skupiny Jiana Liu na University of Tennessee. Ti navrhli a syntetizovali pyrochlorovou heterostrukturu, kde lze porušení pravidla spinového ledu a kondenzaci magnetického monopolu v izolantu Dy2Ti2O7 detekovat anomální magnetorezistencí ve vodivé vrstvě Bi2Ir2O7.

18. 02. 2023
Pořad Hyde Park Civilizace s Janou Kalbáčovou Vejpravovou

Tématem pořadu Hyde Park Civilizace s fyzičkou z katedry fyziky kondenzovaných látek, MFF UK, profesorkou Janou Kalbáčovou Vejpravovou jsou grafén, 2D polovodiče, magnetické nanočástice v medicíně, detonační nanodiamanty od soukromé firmy, přístrojové vybavení ve výzkumu, ERC projekt a jak je dobré mít natrénováno a nový studijní program pro talentované studenty na Univerzitě Karlově.

15. 02. 2023
Excitony ve dvouvrstvách MoSe2

Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. Téměř, ale ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.

31. 01. 2023
Děkan udělil cenu naší studentce

Naše studentka Kateřina Tetalová obdržela cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci. Experimentální práce se zabývala zobrazováním povrchů štípnutých monokrystalů a exfoliovaných vrstev metodami mikroskopie atomárních sil či skenovací elektronovou mikroskopií. Na výsledky, kterých Kateřina dosáhla, navazuje již několik pokročilých experimentů širšího týmu.

27. 01. 2023
Týden plný neutronů, krystalů, laserů a otevřených dat

Již podruhé jsme uspořádali česko-bavorskou miniškolku o velkých infrastrukturách a otevřených datech. Patnáct studentů si užilo magnetismus, růst krystalů, pivo, spolupráci, karetní hry a a dokonce zbyl čas i na jednorožce!

03. 01. 2023
Fyzika v údolích

Materiály nazývané dichalkogenidy přechodných kovů mohou držet elektrony v pásových minimech nazývaných údolí. Zkoumali jsme možnost ovládat tyto elektronické stavy světelnými impulsy. Důkladnou teoretickou analýzu najdete v našem nedávném článku!

02. 12. 2022
Tmavé excitony se v magnetickém poli zesvětlí

Luminiscenční spektrum excitonů v ReS2 připomíná přechody ve volném atomu (Rydbergova řada), až na to, že některé přechody chybí, jsou „tmavé“. To je způsobeno interakcemi, jak podrobně popisují teoretické výpočty A. Slobodenyuka, ověřeny měřeními v magnetických polích. Prečtěte si více.

11. 11. 2022
Vítáme nového člena teoretický skupiny

Dr. Athanasios Koliogiorgos se přidal k naší skupině. Přejeme mu hodně úspéchů.

25. 08. 2022
Oceněný vědecký poster

Výsledky Petra Krále, doktoranda Katedry fyziky kondenzovaných látek, získané v rámci infrastruktury MGML byly prezentovány na mezinárodní konferenci Solid Compounds of Transition Elements 2022, která se konala ve francouzském Bordeaux. Petr získal cenu za nejlepší poster za sdělení s názvem "Pressure effect on R2Cu2In intermetallics".

22. 06. 2022
Chirální, magnetické a na světlo citlivé kompozity nanočástic s kapalnými krystaly

Zkoumali jsme magnetické a strukturní vlastnosti multifunkčních chirálních nanokompozitů založených na magnetických nanočásticích a achirálních kapalných krystalech. Vzniklé chirální supramolekulární kompozity vykazují komplexní vlastnosti jako chiralitu, citlivost na UV světlo a vnější magnetické pole.